Изпрати новина до BG Vip News!

 

Очакваме вашите сигнали и новини, които ние ще публикуваме в категорията “Читателски сигнал”, абсолютно анонимно, без да разкриваме източника (освен ако не е по негово желание)!

“BG Vip News” няма да публикува никакви очернящи материали! Нашият сайт няма за цел дазлепоставяникого, дори напротив – ние искаме да бъдем максимално позитивни и обективни!

За запитвания, контакт и PR отдел: 📩 bgvipnews@gmail.com 📩

Facebook Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.