Изворна вода ,,eGo” е напитката на годината според ,,Business & Fashion Awards” 2021