Петър Ангелов Ангелов / Petar Angeloff

Петър Ангелов Ангелов е български журналист роден в Благоевград на 7 май през 1993 година.

По настоящем, Петър живее в Благоевград. Журналистът е собственик на сайта “BG Vip News”. В него, Петър пише и изразява собственото си мнение и гледна точка по много теми.

В миналото, Петър е печелил изключитвлно много награди за рисунки и есета в рвгионални и международни конкурси.

Редица рисунки и произведения са публикувани в различни специални книги.

Също така, Петър се е занимавал и с мода. Бил е в каталозите на едни от най-големите модни агенции в България, но към днешна дата това е на заден план.

В момвнга има само една агенция, която промотира Петър.

Линк: https://www.modelmanagement.com/bg/model/petar-angeloff

Сега, Петър работи за сайта си “BG Vip News” и се е отдал изцяло на него.

Последвай Петър в социалните мрежи:

Facebook page: https://www.facebook.com/PetarAngelovAngelovPage/

Instagram: https://instagram.com/petar_angeloff

Twitter: http://twitter.com/petarangelovbg

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/petar-angelov-angelov-5577b4176

For contact: petat.angelov.angelov.work@abv.bg

Facebook Comments